Informacja PPN Oświęcim

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków
na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 • Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
 • Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
 • Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia
  15 maja 2019 r.
 • Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować
  do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych
  pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289,
  (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358,
  (22) 24 43 165.

Dla ułatwienia aplikowania załączono przykładowo wypełniony wniosek (w dwóch
wariantach dofinansowania) oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.bip.msit.gov.pl

 

Drukuj PDF