Informacja PPN Oświęcim

Bardzo Ważne

Biuro  PPN  Oświęcim  informuje,  że  rozpoczął  się  okres  zgłoszeń  drużyn  do  rozgrywek  prowadzonych  przez  Podokręg  Oświęcim  w  sezonie  2015/2016.  Drużyny  zgłaszać można drogą mailową do  7 lipca 2015 roku.

Kolegium Sędziów Informuje

Zarząd Kolegium Sędziów informuje - o drugim terminie egzaminu na sezon 2015/2016, który odbędzie się w dniu - 09.07.2015 r. (czwartek) o godzinie 17:15 na stadionie MOSiR w Oświęcimiu przy ul. Legionów.

termin egzaminu na sezon 2015/2016 odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. (czwartek) o godzinie 17.30 na stadionie MOSiR w Oświęcimiu przy ul. Legionów.

Komunikat 11/2015

KOMUNIKAT 11/2015 - Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Oświęcim z dnia 25.06.2015 r.

KOMUNIKAT 11/2015 z dnia 25.06.2015 r.

W zakładce Terminarze dostępne są najnowsze wersje terminarzy wszystkich klas rozgrywkowych, w których uwzględnione zostały ostatnie zmiany dokonywane przez kluby. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości o kontakt. Jednocześnie informujemy, iż zmiany nie będą oznaczone kolorem czerwonym co spowodowane jest sporą ich ilością oraz tym, że często dokonywane są na kilka dni przed planowanym terminem spotkania. Dlatego prosimy o uważne i regularne zaglądanie do zakładki z terminarzami. Przypominamy również, że wszystkie zmiany na bieżąco są wprowadzane w systemie extranet, jednocześnie zachęcając kluby do korzystania z tego systemu.

Kolegium Sędziów Informuje

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów informuje - wszystkich  zainteresowanych  sędziów,  że  egzamin  (teoria  +  kondycja)  na  sezon 2015/2016 odbędzie się w dniu 23.06.2015 r. (wtorek)  na  obiektach  LKS  "Zatorzanka"  w  Zatorze.  Zbiórka  wszystkich  sędziów    godzina 17.00.
Przypominamy o konieczności posiadania ważnej terminowo karty zdrowia.

Informacja PPN Oświęcim

Biuro PPN Oświęcim podaje datę oraz miejsca rozegrania IV, zarazem ostatnich, wiosennych turniejów Ligi Orlików:
Grupa I: Orlik przy SP 5 w Oświęcimiu (07.06.2015)- Unia Oświęcim I, LKS Poręba Wielka, Soła Oświęcim, Solavia Grojec.
Grupa II: Orlik w Przeciszowie (07.06.2015) - UKS KS Chełmek, SP Brzeszcze, SP Przeciszów, Zatorzanka Zator, Unia Oświęcim II.
Grupa III: Orlik przy Chemiku w Oświęcimiu (07.06.2015) - Unia Oświęcim III, Puls Broszkowice, AP Silesia Oświęcim, Sygnał Włosienica, Unia Oświęcim V.
Grupa IV: Orlik w Brzezince (07.06.2015) - Iskra Brzezinka, Unia Oświęcim IV, Strumień Polanka Wielka, Pogórze Gierałtowice.
Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godzinie 10:00, zbiórka drużyn o 9:30.

Najnowsze Wersje Terminarzy

W zakładce Terminarze dostępne są najnowsze wersje terminarzy wszystkich klas rozgrywkowych, w których uwzględnione zostały ostatnie zmiany dokonywane przez kluby. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości o kontakt.

Jednocześnie informujemy:
zmiany nie będą oznaczone kolorem czerwonym co spowodowane jest sporą ich ilością oraz tym, że często dokonywane są na kilka dni przed planowanym terminem spotkania. Dlatego prosimy o uważne i regularne zaglądanie do zakładki z terminarzami. Przypominamy również, że wszystkie zmiany na bieżąco są wprowadzane w systemie extranet, jednocześnie zachęcając kluby do korzystania z tego systemu.

W zakładce Terminarze dostępne są najnowsze wersje terminarzy wszystkich klas rozgrywkowych, w których uwzględnione zostały ostatnie zmiany dokonywane przez kluby. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości o kontakt. Jednocześnie informujemy, iż zmiany nie będą oznaczone kolorem czerwonym co spowodowane jest sporą ich ilością oraz tym, że często dokonywane są na kilka dni przed planowanym terminem spotkania. Dlatego prosimy o uważne i regularne zaglądanie do zakładki z terminarzami. Przypominamy również, że wszystkie zmiany na bieżąco są wprowadzane w systemie extranet, jednocześnie zachęcając kluby do korzystania z tego systemu.